Menu

Tekniska detaljer

HomepageAllt om våra takTekniska detaljer

PROFILER I ALUMINIUM

Våra aluminiumprofilerna är tillverkade speciellt för våra pooltak. Teknisk design av profilerna med dubbla väggar där sammanfogning av sektionernas delar inte enbart döljer det mesta av skruvar och muttrar för ett mera visuellt och estetiskt tilltalande resultat, utan gör konstruktionen stabilare än sammanfogning med exempelvis nitar eller svetsade fogar. Profilernas gods är mellan 2 - 5 mm och är antingen eloxerade eller pulverlackade enligt RAL skalan.

Färg av profiler

       
Silver Vit Anthracite Brons

Profilernas storlek till privata pooler är av 3 dimensioner 38×50, 60×63, 60×80 mm , vilka dimensioner som används beror på vilken modell av pooltak och var taket skall byggas rent geografiskt.

Våra profiler är designade och utvecklade av våra egna konstruktörer för att kunna böjas till önskvärd radie. Taken testas av oberoende organisationer, i europa är det AFNOR i Frankrike som utför olika tester på pooltak. Tillverkaren av våra profiler är SAPA som är ISO 9002 certifierade.

Pooltakets sektioner tillverkas för att antingen kunna skjutas var för sig eller som en synkroniserad teleskopisk enhet. Vi använder endast material som tål poolmiljö.

 

SKENOR

Vi erbjuder 4 varianter av styrskenor:

1. STANDARD

- olika varianter på denna skena erbjuds av de flesta Europeiska tillverkare av pooltak. Våra har en bygghöjd på 28mm.

2. KOMFORT, PROGRES, GRANDE

- plana skenor och  designade i vår utvecklingsavdelning baserad på vår erfarenhet och know-how.

  • KOMFORT - skena med en höjd på 15mm används till pooltak upp till 6,25 bredd. För bredare pooltak är skenan bredare på grund av kraftigare profiler, PROGRES (höjd 15 mm) eller GRANDE (höjd 18 mm).
  • KOMFORT, PROGRES och GRANDE - skenorna är med sin låga bygghöjd och räfflade yta inte i vägen och gör att poolområdet blir säkrare.
  • För att minska skenornas bredd är det möjligt att dela upp skenor efter antal skjutbara sektioner, på så vis får man en skena för varje sektion.
  • För runda pool och spatak används en speciell skena.
  • PROGRES eller GRANDE - skenan är en vidareutvecklad variant på KOMFORTskenan. Dessa skenor gör det möjligt för oss att tillverka pooltak där underlaget lutar, exempelvis vid montering av skenor på sluttande poolsarg, vinkeln mellan skena och pooltak måste då anpassas.
  • Skenan skruvas fast i underlaget med 8mm skruv, med 60-80 cm avstånd. Antal skruvar samt längd beror på vilken modell och vilket underlag.
  • Underlaget bör vara jämt och plant för att skenorna och pooltaket skall fungera optimalt. Grunden är lika viktig som vid andra byggnationer.

 

Färg av skenor

   
Silver Brons

 

PANELER I POLYKARBONAT

Pooltakets ramverk fylls ut med polykarbonatpaneler. Antingen cellpaneler, tjocklek 10mm, 8mm, eller kompakta paneler 4mm.

Våra polykarbonatpaneler har två eller tredubbla väggar (det är möjligt att specialbeställa fyrdubbla). De tredubbla panelerna isolerar ungefär 13% bättre än de dubbla. 
Polykarbonatpanelerna skapar en växthuseffekt. När pooltaket utsätts för solens direkta strålar, eller t.o.m. en mulen dag med indirekta solstrålning, värms luften under pooltakt upp. På natten, eller kalla och mulna dagar, sjunker temperaturen sakta och gradvis. 
Polykarbonatpanelernas yttersida täcks av ett högkvalitativt UV-absorberande skikt, vilket stoppar UV-strålarna och gör så att materialet inte vittrar sönder, missfärgas eller försvagas. 
De 4mm tjocka kompakta polykarbonatpanelerna (tillverkade av Palsund Ltd., Storbritannien) har betydligt bättre optiska egenskaper än cellpanelerna. De kan användas antingen genom hela konstruktionen eller bara i valda delar av pooltaket (t.ex. kortsidorna).

Färg av polykarbonat

   
Transparent  Brun

Egenskaper

Hög hållfasthet i förhållande till vikt 
Bra värmeisolering, tack vare de dubbla eller tredubbla panelerna (upp till 60 % bättre än glasskivor) 
Bra ljudisolering – upp till 25 dB(A) 
Slagtåligt (t.ex. fotbollar eller snöstormar) – 200 ggr tåligare än glas 
Väderbeständigt 
God nötningshärdighet 
Utmärkt hållfasthet vid höga och låga temperaturer 
God kemisk härdighet 
Utmärkt ljusgenomsläppning 
Eldfast 
Hög grad av klarhet 
UV-beständigt (UV-absorberande ytskikt)

 

Kanalplast

Våra cellpaneler har två eller tredubbla väggar (det är möjligt att specialbeställa fyrdubbla). De tredubbla panelerna isolerar ungefär 13% bättre än de dubbla. 
Polykarbonatpanelerna skapar en växthuseffekt. När pooltaket utsätts för solens direkta strålar, eller t.o.m. en mulen dags indirekta solstrålning, värms luften under pooltakt upp. På natten, eller kalla och mulna dagar, sjunker temperaturen sakta och gradvis.

Färg och ytbehandling

Polykarbonatpanelerna(kanalplast) finns att få i 4 olika färger: ofärgat, grönt, ljusblått, blått och brunt. 
Vi erbjuder också genomskinliga polykarbonatpaneler speciellt ytbehandlade med NO DROP (Bayer GmbH) eller DRIPGUARD (GE plastics Ltd.), vilket förhindrar kondensvatten att droppa från pooltaket. Istället rinner vattnet helt enkelt ner på underlaget längs pooltakets insida. Paneler behandlade med NO DROP och DRIPGUARD används speciellt till stora pooltak. 
En nyhet som introducerades 2004 är EASY CLEAN-polykarbonatpaneler, som har ett lager med ett unikt UV-skydd både invändigt och utvändigt, och tillverkas av GE Plastics Ltd. (LEXAN Thermoclear Easy Clean) 
Paneler med LEXAN Thermoclear Easy Clean har bl.a. en speciell ytbeläggning på utsidan som är självrengörande. Detta innebär mindre tid till rengöring och bättre ljusgenomsläpp långsiktigt.

Kanalplast i 4 olika nyanser

Kompakt 4 mm polykarbonat

Kompakta paneler har mycket bättre optiska egenskaper än cellpaneler, men sämre värmeisoleringsegenskaper. 
I exempelvis basmodellerna Oceanic och Riviera är väggar längs både långsidor och kortsidor gjorda av kompakta polykarbonatpaneler. 
Väggarna av kompakt polykarbonat i Oceanic och Riviera har två spetsiga hörn. 
Pooltakets ramverk fylls ut med polykarbonatpaneler. Antingen cellpaneler, tjocklek 10mm, eller i kombinationa av kompakta paneler, tjocklek 4 mm.

 

När vatten avdunstar från poolen innebär det en värmeförlust. Vid en temperaturskillnad mellan vatten och luft på 3 C motsvarar avdunstningen, i en pool på 32 kvm, 40 liter vatten per dag, i en pool på 80 kvm motsvarar avdunstningen 100 liter per dag. Ett pooltak isolerar vattenytan från den omgivande atmosfären och minskar temperaturkontrasten mellan vattenytan och den inneslutna luften, vilket medför minskad avdunstning.