Menu

Garantier

HomepageGarantier

Garantier

 1. TERMATEC AB / IPC TEAM ger en 3-års garanti som garanterar produktens funktionaliteträknat från den dag taket överlämnas till kundenÖverlämningsdatum anges av tillverkaren på garantisedeln. Garantin täcker fel som uppstår under garantitiden på grund av brister i de material som används eller fel i produktionsprocessen.
 2. TERMATEC AB / IPC TEAM ger 5-års garanti på ytfinishen gällande färgade aluminiumprofiler.
 3. TERMATEC AB / IPC TEAM ger en 7-års garanti på den struktuella integriteten och sammanfogningar.
  Omfattning av garanti: Garantin täcker
   den struktuella integriteten och sammanfogningar tillverkade i enlighet med de tekniska produktionsförfaranden som används av TERMATEC AB / IPC TEAMTillverkaren garanterar att under hela garantitiden att det strukturella inte går sönder genom regelbunden användning av produkten.
 4. TERMATEC AB / IPC TEAM ger en 15-års garanti på encelliga och kompakt polykarbonat i den omfattning som anges nedan av polykarbonat tillverkaren.

  Omfattning av polykarbonat-panel garanti

  • Ljustransmittans inte försämras med mer än 4inom 15 år
  • Under 15 år garanteras styvheten i polykarbonat-panelen. (bibehållen elasticitet av=2.100 MPa)
  • Polykarbonatet kommer inte bli spröd eller förlora sin styrka. Under 15 år garanteras draghållfastheten till> = 50 MPa,
  • Polykarbonatet kommer inte att förstöras av hagel under 15 år

  Villkor för polykarbonat-panel garanti:

  • Får inte påverkas negativt genom att använda fastsättnings och/eller tätningsmaterial
  • Får ej formas med hjälp av upphettning
  • Kan endast utsättas för väder på den UV-belagda sidan (utsidan)
  • De tekniska processer som används av TERMATEC AB / IPC TEAM uppfyller uttryckligen villkoren som föreskrivs av polykarbonatettillverkaren
  • Måste skyddas mot frätande kemikalier
  • Får inte utsättas för mekanisk eller nötningsskada
 5. När reklamation görs krävs en korrekt ifylld garantisedel.
 6. Datumet på garantianspråk, dagen taket tas in för reparation och datum då taket returneras efter reparation är markerade reklamations-bladet från produktionsanläggningen.
 7. Garantireparationer får endast utföras av personal från TERMATEC AB / IPC Team eller utbildade anställda i andra försäljnings- och monteringsföretag.
 8. Alla användare är skyldiga att använda pooltaket eller SPA-taket i enlighet med anvisningarna i användarhandboken.

Garantin gäller ej under följande:

 1. Garantianspråk förfaller om de inte inlämnas under garantiperioden.
 2. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller felaktig behandling.
 3. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig montering utförd av obehöriga.
 4. Garantin täcker inte skador orsakade av yttre faktorer, t.ex. naturfenomen (lager av snö tjockare än 10 cm, hagel större än 2 cm i diameter, vind med en hastighet som överstiger 100 km / teller mekaniska skador orsakade av tredje part.
 5. Garantin blir ogiltig med obehörig reparation eller reparation som utförs utanför produktionsanläggningensamt underlåtenhet att iaktta garantivillkoren.
 6. Garantin täcker inte rimligt slitage som orsakas av normal användning eller skador orsakade av olämplig omild behandling.
 7. Garantin täcker inte oxidation av ytan på rostfritt stål och aluminium som härrör från pH-värden som överskrider de rekommenderade nivåerna av fri eller bunden klor i poolvattnet.
 8. Garantin täcker inte exceptionella miljöförhållanden.
 9. Påståenden om mikroskopiska sprickor i anodiserad ytfinish av profiler som orsakas av böjning och tillhörande färgförändringar av profilerna kommer inte att reklameras.
 10. Garantin täcker inte eventuell uppbyggnaden av kondens inne i cellerna på polykarbonatpanelerna.

Du kan minska den finansiella risken i samband med skador på din pool eller SPA -tak genom att teckna försäkring mot skador orsakade av extraordinära väderförhållanden.